tradafx

Giá Như Tôi Biết Điều Này Sớm Hơn - Bí Mật Forex

Đào tạo
tradafx Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thật sự, trải nghiệm của tôi khi khuyên các Trader những lời này là họ không hề nghe tôi chia sẻ hoặc họ chưa đủ trải nghiệm đủ hiểu được lời tôi truyền tải bên trong video.

Vậy nên, hãy lắng nghe video này một lần và một ngày nào đó bạn buộc phải "đi chậm lại" do vướng vào đôi lần cháy tài khoản. Hãy nhớ đến video mà tôi truyền tải ngày hôm nay, lắng nghe chân thành và suy nghĩ thấu đáo các bạn nhé.
Giao dịch đang hoạt động:
Các bạn xem lại ý tưởng trong video, Những lệnh Take Profit chỉ mang tính chất minh họa theo chức năng Replay của Tradingview và không có giá trị như khuyến nghị giao dịch.
Nội dung video mang tính chất hướng dẫn và minh họa Thế nào là Keylevel thôi các bạn nhé.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.