dinhchien

AUDCHF - Dự tăng tuần sau

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.