dungnguyen.gkfx

AUDUSD - 21/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7390

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7390 với mục tiêu 0,7345 & 0,7325.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7390, có thể tới 0,7410 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7390 khả năng quay về 0,7345 là rất lớn.