DubaiSC

AUD / USD hiện chuyển trọng tâm sang 0,6400 - UOB

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan điểm 24 giờ: “AUD giảm xuống 0,6512 vào thứ Sáu tuần trước trước khi kéo dài đà giảm trong thời gian đầu ở châu Á. Sự suy giảm bốc đồng có khả năng kéo dài. Điều đó nói rằng, hỗ trợ tiếp theo tại 0,6400 có khả năng nằm ngoài khả năng của hiện tại (có một hỗ trợ khác ở mức 0,6460). Mức kháng cự là 0,6530, tiếp theo là 0,6570. ”

1-3 tuần tới: “Hơn một tuần trước (ngày 14 tháng 9, giao ngay ở mức 0,6735), chúng tôi chỉ ra rằng rủi ro đối với AUD đã chuyển sang xu hướng giảm. Khi AUD giảm, trong bản tường thuật mới nhất của chúng tôi từ thứ Năm tuần trước (ngày 22 tháng 9, giao ngay ở mức 0,6600), chúng tôi đã nhấn mạnh rằng AUD vẫn còn yếu và trọng tâm là 0,6500. AUD giảm xuống dưới 0,6500 trong đầu giờ châu Á hôm nay và chúng tôi tiếp tục dự đoán AUD sẽ suy yếu. Mức tiếp theo cần theo dõi là 0,6400. Rủi ro giảm giá vẫn còn nguyên miễn là AUD không vượt quá 0,6620 (mức 'kháng cự mạnh' là 0,6705 vào thứ Sáu tuần trước). "


Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.