DubaiSC

Phân tích giá EUR / GBP: tăng giá hơn nữa khi đột phá 0,9160

OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tỷ giá EUR / GBP phải vật lộn để kéo dài đợt tăng mới nhất lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020, giảm xuống 0,9133 trước phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Hai. Khi làm như vậy, cặp tiền chéo chứng minh cho RSI quá mua (14), cũng như tầm quan trọng của các mức thoái lui Fibonacci của thời kỳ suy thoái tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022.

Tuy nhiên, điều đó nói rằng, pullback mới nhất của báo giá cần được xác nhận từ mức thoái lui Fibonacci 61,8% của nam châm tâm lý 0,9000 để mở rộng xu hướng về phía nam.

Theo đó, mức thoái lui Fibonacci 50% gần 0,8850 có thể giải trí cho những con gấu EUR / GBP trước khi hướng chúng đến đỉnh được đánh dấu trong tháng 4 năm 2021 và tháng 6 năm 2022, khoảng 0,8720.

Ngoài ra, giá EUR / GBP cần đóng cửa hàng tuần vượt qua mức thoái lui Fibonacci 78,6% gần 0,9215-20 để giữ cho người mua hy vọng.

Trong trường hợp đó, mức cao nhất vào cuối tháng 3 năm 2020 gần 0,9390 có thể đưa ra mức dừng trung gian trong thời gian chạy đến đỉnh của năm 2020 xung quanh mốc 0,9500.

Tóm lại, tỷ giá EUR / GBP có khả năng vẫn ổn định hơn nhưng không thể loại trừ khả năng giảm giá trong ngắn hạn.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.