khanhdat

AUDUSD dài hạn

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
xu hướng chính là xu hướng xuống.thời gian và biên độ chưa đủ.theo ưu tiên đánh xuống