DubaiSC

AUD/USD trong ngày: hướng tới mức tỷ giá 0,6230.

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,6300

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6300 với mục tiêu mở rộng lên 0,6250 & 0,6230.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 0,6300 có thể tăng tới 0,6320 & 0,6335.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI giảm báo hiệu xu thế giá tiếp tục giảm.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.