DubaiSC

EUR/GBP trong ngày : khi 0,8674 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,879

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
0,8674 là điểm trục của chúng tôi.

Khuyến nghị :
Khi 0,8674 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8790.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8674, kỳ vọng 0,8631 và 0,8605.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8708 và 0,8702)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.