vuongdq2121

BTC.D có xu hướng tăng nhẹ, chưa có dấu hiệu long ALTCOIN

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D có xu hướng tăng nhẹ, chưa có dấu hiệu long ALTCOIN
Anh em chú ý là tập trung long short bit kiếm tiền giai đoạn này không may BTC điều chỉnh thì còn chạy kịp
Xúc cả rổ alt là dở đấy, ai canh mua giá tốt phải kiên nhẫn, khung D1 chưa phải vùng mua, Phân tích khung H1 H4 là đánh ngắn thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.