Jack_Dawson

BTC: LƯỚT KIẾM NỒI BÁNH CHƯNG NÀO BRO

Giá lên
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Helloo ae,
- Dạo này thị trường ảm đạm nên kiếm kèo lướt ngắn.
- Canh Long Future để xem có kiếm được nồi bánh Chưng ko ae ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.