Jack_Dawson

BTC: LƯỚT KIẾM NỒI BÁNH CHƯNG NÀO BRO

Giá lên
BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
Helloo ae,
- Dạo này thị trường ảm đạm nên kiếm kèo lướt ngắn.
- Canh Long Future để xem có kiếm được nồi bánh Chưng ko ae ?