Jack_Dawson

BTC: CÓ AI BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI CHƯA ???

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích thì cũng đã xong
Giá cũng đã giảm
Vấn đề còn lại là ai đủ dũng cảm hay xanh mặt, bỏ của chạy lấy người hết rồi 😂