Jack_Dawson

BTC: CÓ AI BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI CHƯA ???

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích thì cũng đã xong
Giá cũng đã giảm
Vấn đề còn lại là ai đủ dũng cảm hay xanh mặt, bỏ của chạy lấy người hết rồi 😂

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.