Trading-Uni

Bitcoin ngày 19 / 8 / 2021

Giá lên
Hi. cả nhàsóng elliott
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường đang có dấu hiệu tích lũy và đi đúng theo sóng tăng của mô hình sóng elliott
- Xu hướng mô hình sóng elliott bị phá vỡ nếu #BTCUSDT xuống dưới 40k
- Các Vùng hỗ trợ tạm thời 42k5 -> 43k6
- Vùng kháng Cự mạnh 48k
- Theo mình thì hiện tại BTC đang trong quá trình tích lũy và sẽ test lại vùng kháng cự trong tuần sau
- Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.