Trading-Uni

Bitcoin ngày 3 / 8 / 2021

Hi. cả nhà
- Theo chart sàn MoonXBT, Gía Bitcoin thất bại trong việc phá vỡ mốc 43k.
- Nhưng bài phân tích BitCoin lần trước. Thì mình có nhắc đến vùng kháng cự cực mạnh ở 43k. Hiện tại bitcoinusdt đang có có chiều hướng suy giảm. và đang nằm ở mức giá làm 38500$/ 1BTC
- Vùng hỗ trợ bitcoin từ 34800 ->> 36500, đây được coi là vùng hỗ trợ an toàn trong thời gian gắn hạn
- Vùng được xem là Hỗ trợ cứng của BitCoinUSDT sẽ nằm khoảng 29k -> 30k8
- Mình hiện tại sẽ đợi thêm phản ứng của Bitcon tăng trong thời gian sắp tới. Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.