Trading-Uni

Bitccoin ngày 30/72021

Giá lên
- Theo chart sàn MoonXBT, Gía Bitcoin đang Dao động từ 39k -> 40. BitcoinUSDT và đang cố gắng phá qua kháng cự mạnh 41k. Gía hiện tại của BITCOIN đang là 38,8K.

- RSI khung 1 ngày đã vào trạng thái overbought (Quá mua ), nên bitcoin điều chỉnh và đang giảm là chuyện bình thường.

- Nếu Bitcoin phá qua khỏi 42k ae đừng suy nghĩ đến Short nữa nhé, Xu hướng dài hạn mình vẫn ủng hộ giá lên

Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì xin để lại commet nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.