Trading-Uni

Bitcoin ngày 16 / 8 / 2021

Giá lên
Hi. cả nhà
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường khá bullish , chưa có dấu hiệu suy yếu
- Theo như bài phân tích hôm trước của mình thì BTCUSDT đang đi vào vùng kháng cực mạnh. (47k- 49k)
- Hiện tại #BTCUSDT đang tranh chấp khá quyết liệt ở vùng giá 47k.. Moi người nếu chơi all coin thì hãy cẩn thận nhờ đạt SL.
- vùng hỗ trợ tạm thời tiếp tục trong thời gian này sẽ là 43k (đường fibo 0.618)
- Hiện tại mình sẽ đợi BTC giảm về kháng cự và bắt đầu mua lại . Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.