Forex9999

Sell BTC khi BTC chạm 10k

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Mốc 10k là ngưỡng cản cứng và tâm lý
- Quy tắc Sell BTC khi BTC trên 10k, buy khi giá BTC dưới 10k, như vậy là rất an toàn