JD_Freedom

BTC: CHUYẾN TÀU CUỐI

Giá lên
JD_Freedom Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hello mn,
- BTC vẫn đang trong cấu trúc tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
- Ai muốn lên chuyến tàu cuối thì có thể canh Buy tại kv trên.
- SL an toàn là 43k5, TP: 55k.
Bình luận:
Hiện tại BTC đang hồi về vị trí canh Buy với lực mạnh, mn nên thận trọng chờ tín hiệu xác nhận đà hồi kết thúc từ nến H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.