Jack_Dawson

BTC: BUY STOP

Giá lên
Jack_Dawson Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
AE tham khảo.
Bình luận:
Lực giảm mạnh, ae đã vào theo lệnh Buy stop thì nên rời SL về Entry để bảo toàn vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.