JD_Freedom

BTC: CANH BUY

Giá lên
JD_Freedom Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
- Deal Sell limit đã dính SL, tuân thủ quy tắc quản lý vốn mới là chìa khoá thành công trên mọi thị trường đầu tư.
- Hiện tại phe Buy đang rất hung hãn và đang hoàn toàn kiểm soát chiến trường, do đó chúng ta sẽ canh buy khi giá hồi về, target lên khu vực 40k.
Bình luận:
H4 bật tăng mạnh khi chưa về đến vùng chúng ta canh Buy.
Vùng canh buy vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp BTC chạm lên vùng 40k đảo chiều thì ae bỏ kv canh Buy này.
Bình luận:
BTC xuất hiện lực giảm mạnh, ae nên chờ xác nhận nến tại vùng canh buy.
Bình luận:
Kiên nhẫn chờ tín hiệu trên H1 nào.
Bình luận:
H1 vẫn chưa có tín hiệu nào xác nhận.
Bình luận:
Huỷ canh buy.
Lý do:
1. Lực giảm mạnh.
2. Gặp cản mạnh nhưng ko thấy có sự phản ứng nào đáng kể từ phe Buy.
Do đó, khả năng là BTC sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu hơn về 32k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.