Jack_Dawson

BTC: 48K3 - MỐC QUAN TRỌNG NGẮN HẠN

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi ae,
BTC H4 vẫn đóng nến trên 48k3 thì ae giữ Altcoin yên tâm nhé.
TVL của hệ NEAR đang tăng liên tục nếu BTC ko bị sập mạnh thì NEAR vẫn có thể được pump.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.