Jack_Dawson

BTC: TARGET 59K

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Helooo ae,
- BTC hiện đang áp sát cản 51k, theo kinh nghiệm JD thì khi giá đi ngang trong một biên độ hẹp thường sẽ phá được cản.
- Mục tiêu tiếp theo BTC có thể đạt là 59k .
- Tình hình on-chain cho thấy khá nhiều đồng ổn định được đẩy lên các sàn CEX , chắc chỉ chờ có tin tức tốt để hợp thức hoá đường giá 😊.
- AE phân bổ vốn hợp lý, ưu tiên coin top: ADA, BNB, NEAR, SOL, ATOM, AVAX... AE nào đang ôm thì chắc tay.
Chúc ae cuối tuần vui vẻ.
*JD sẽ cập nhật tình hình trong nhóm cá nhân ae nhớ chú ý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.