nhucanhxd

BTC_1D_Nở hoa hay bế tắc???

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu Hướng: Giá tăng
Tín hiệu:
+ EMA 200: Đầu tiên là cú phá vỡ kinh điển từ 7k4 lên 10k4 sau đó giá hồi về tại thời điểm hiện tại là 8k5 ngay tại đường EMA 200 từ vai trò đường kháng cự chuyển sang đường hỗ trợ mạnh(trùng với tỷ lệ vàng Fib 0.618)
+ Trend giá giảm đã bị phá vỡ và hình thành kênh tăng giá mới với HH & HL
Mục tiêu:
+ Target 1: retest 9K5
+ Target 2: 10k5

Điểm vào lệnh: sau khi hình thành 1 setup price action(fake key, pin bar ...) or hình thành 1 cây nến đóng cửa trên đường EMA200
+entry: 8k8
+SL: 8582
+ TP: 9K5

Kịch bản 2: Giá giảm
+ Trường hợp giá vẫn tiếp tục đóng cửa dưới đường EMA200 (tại vùng giá 8K3-8K4) thì có thể sẽ tụt xuống 7K3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.