nhucanhxd

BITCOIN_1W_Mô hình tam giác xác nhận xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng: giá giảm
Tín hiệu: Mô hình tam giác kết hợp mô hình giá trong quá khứ => giá có xu hướng tìm về đáy.
mục tiêu: giá giảm về vùng 6k-6k5 sau đó sẽ có 1 cú hồi về vùng 8k-8k5