nhucanhxd

BITCOIN_1W_Mô hình tam giác xác nhận xu hướng giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng: giá giảm
Tín hiệu: Mô hình tam giác kết hợp mô hình giá trong quá khứ => giá có xu hướng tìm về đáy.
mục tiêu: giá giảm về vùng 6k-6k5 sau đó sẽ có 1 cú hồi về vùng 8k-8k5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.