NhatHoai

Kiểm tra các điều này trước khi vào lệnh để vốn TĂNG đều đặn

Đào tạo
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
1- Điều kiện thị trường có thật sự phù hợp cho trade này không? Có phải tất cả các điều kiện vào lệnh theo hệ thống đã được thỏa mãn?
2- Có tin tức quan trọng nào sắp xảy ra không? Nếu có thì bạn có chấp nhận rủi ro cho trade này không?
3- Điểm vào lệnh của tôi có chuẩn xác như phương pháp không? Tôi có đang vào lệnh sớm hơn hay muộn hơn điểm vào chuẩn xác?
4- Khoảng stop loss có hợp lý so với take profit tiềm năng?
5- Khối lượng vị thế của tôi có chính xác không? Nếu trade này thua tôi sẽ mất bao nhiêu tiền?
6- Tôi có đang vi phạm điều nào trong hệ thống giao dịch?
7- Tôi có vào trade này trong trạng thái ép buộc phải gỡ số lệnh lỗ vừa rồi hay không?
8- Tôi đang đặt lệnh này có đúng trên khung thời gian tôi chọn giao dịch hay không?
9- Cái trade này nếu vào thì có vượt quá số lượng vị thế đang mở cùng lúc mà tôi chấp nhận được hay không?
10- Cái trade này có mức giá thanh lý ở đâu? Liệu tôi có bị thanh lý trước khi giá cán stop loss?
11- Tôi tìm ra cái trade này có phải từ tín hiệu của chính hệ thống mình đang theo đuổi hay không?
12- Sau khi vào lệnh rồi thì tôi có biết chính xác sẽ xử lý nó như thế nào trong bất kỳ tình huống nào của thị trường hay không?
13- Tâm trí tôi có đang ổn định để chấp nhận sự thật rằng cái trade sắp tới có khả năng lỗ hay không?

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.