Chúc Mưng AE đã Buy được Bitcoin vùng 30k hiện tại giá đã đi vượt kỳ vọng .


Chúng ta tiếp tục với nhận đình Bitcoin ngày hôm nay.

  • Giá đã quay lại vùng key lever của khung D1 quanh vùng 50k và xuất hiện pinbar và xác nhận bởi một cây nến giảm mạnh với thân nến đầy xác nhận giá đã phản ứng rất mạnh .
  • Trên khung H1 giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất với xác nhận rõ ràng.
  • RSI xuất hiện phân kỳ giảm giá.
  • Trên khung H1 chúng ta có mô hình giảm giá khi xuất hiện HH - HL

Khuyến Nghị : Canh SELL tại vùng hợp lưu giữa trendline giảm giá và vùng kháng cự mới quanh mức giá 49000$
Mục tiêu chốt lời vùng 44000 và 38000

Hãy LIKE bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
👉 Kênh Channel mình cập nhật theo thị trường cho ae : t.me/+mxgzBMxei3hiZTM1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.