Luxubu_Best

Bitcoin 21 /6 / 2020 đã breakout khỏi tam giác tạo xu hướng mới

Giá lên
OKEX:BTCUSDTPERP   BTC-USDT Perpetual Swap Contract
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k350
Hiện tại giá btcusdt đi khá khó chịu RSI đăng khoảng mức giá 50.
- Xu hướng hiện tại là đi sideway giao động trong vùng giá từ 9k2 -> 9k6
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Mọi người nên có thể tăng tỉ lệ đòn bẩy xuống để tăng thêm lời nhuận trong thời gian này
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k5 - 9k6 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k7 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k9 và đỉnh cũ 10k5
Short :
+ Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k1 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k8 và vùng hỗ trợ 8k

Bình luận

Mình cũng ủng hộ xu hướng long vì xả mấy ngày rồi chưa sập được
Phản hồi