Luxubu_Best

BTCUSDT ngày 7/6/2020 có biến ?

Giá lên
Luxubu_Best Cập nhật   
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Xu hướng hiện tại là đi sideway rất thích hợp cho anh em chơi phong cách hedge
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k6 đã giảm 100$ so với bài viết trước của mình
- Giá BTCUSDT đang có xu hướng test lại Vùng khắng cự 9k9xx
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9950 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 10k thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 10k3 và đỉnh cũ 10k5
Short :
+ Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k3 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k3 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k8 và vùng hỗ trợ 8k6
Bình luận:
các bác comment khủng bố Lu hả =]]]

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.