Luxubu_Best

Bitcoin test lại kháng cự 10.000USDT ? OKEx Perpetual Swap

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ Khung 4H OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k650 đã đi chuẩn breakout khỏi tam giác tạo xu hướng mới
- Hiện tại RSI đăng khoảng mức giá vừa chạm quá mua vào lúc 4 sáng nay và có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ
- Xu hướng hiện tại sẽ có điều chỉnh và tiếp tục đi lên trong thời gian tới
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Mọi người nên giảm tỉ lệ đòn bẩy xuống để giảm thiểu rủi ro trong thời gian này
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k8 - 9k9 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 10k thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 10k3 và đỉnh cũ 10k5
Short :
+ Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k5 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k9 và vùng hỗ trợ 8k5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.