Luxubu_Best

Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap 18 - 6 -2020

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k4
Hiện tại giá btcusdt đi khá khó chịu RSI đăng khoảng mức giá 50.
- Xu hướng hiện tại là đi sideway giao động trong vùng giá từ 9k2 -> 9k6
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Mọi người nên giảm tỉ lệ đòn bẩy xuống để tránh rủi ro trong thời gian này
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k6 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k7 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k9 và đỉnh cũ 10k5
Short :
+ Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k1 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k8 và vùng hỗ trợ 8k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.