Luxubu_Best

BTC đang đi tới cuối tam giac và Mong chớ BreakOut tạo xu hướng

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k4 đã giảm đi 300$ so với bài viết trước của mình
- Theo mình Xu hướng hiện tại là đi Sideway rất thích hợp cho anh em chơi phong cách hedge

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.