NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 18/10: 70k?

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
BTC cùng 1 vài altcoin top đã tiếp tục cho tín hiệu mua vào, và với lần mua này thì BTC phải đạt ít nhất mục tiêu 70k ta mới chấp nhận vào lệnh với 1 tỷ lệ risk reward tốt. Liệu anh em có đủ “gan” để chấp nhận vào vị thế này?

Bitcoin #BTCUSDT H4
Giá đã phá vỡ cú nén giữa đường xu hướng và ema bằng 1 bullish pin bar không thể đẹp hơn, buy và dừng lỗ dưới đáy nến, chọn mục tiêu 70k để tỷ lệ RR đủ tốt. Kèo này nếu anh em cảm thấy 70k không thể chạm được thì có thể không vào hoặc vào 1/2 vị thế

Ethereum #ETHUSDT H4
ETH cũng chuẩn bị phá lên cú nén giữa đường xu hướng và ema nhưng thanh pin bar của nó quá dài, không thể đặt lệnh với khoảng SL lớn như vậy được nên ta bỏ qua

Solana #SOLUSDT h4
SOL gần đi đến điểm cuối của chiếc hộp trước khi phá vỡ, nên ta tiếp tục quan sát. Đến khi giá ép sát lên biên trên hộp và đóng cửa thì có thể buy

#DOTUSDT h4
Buy với setup cú nén giữa đường xu hướng và ema, thanh đặt lệnh là 1 bullish pin bar rất đẹp với khoảng dừng lỗ chấp nhận được. Setup này đủ đẹp rồi nên ta đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.