tradafx

Chờ xác nhận xu hướng giảm và tín hiệu bán với CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm chính.
Xuất hiện mô hình đảo chiều hai đỉnh của sóng hồi tăng giá với tín hiệu phân kỳ.
Giá đã phá vỡ Key level của mô hình hai đỉnh.
Đợi giá hồi về Fibonacci 50-61.8 của động thái giảm phá vỡ Key level và chờ các tín hiệu bán để có thể tối ưu giao dịch.
Giá mục tiêu là vùng hỗ trợ cũ tại 85.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.