mmfxtrading

Cập nhật chỉ số chứng khoán Đức

XETR:DAX   Chỉ số DAX
Xu hướng: Bearish

Các vùng quan trọng có liên quan: Kháng cự 11860, 11630 và 11000. Hỗ trợ 10270.

Price action: Nhiều cụm inside bars hình thành ở mức thấp gần đây 10270 đã bị phá vỡ.

Lưu ý: Xu hướng giảm khi giá nằm dưới vùng kháng cự từ 11630 đến 11860. Bullish inside bars có thể đẩy giá tăng cao hơn trong ngắn hạn tuy nhiên giá có thể được kiềm chế dưới mức kháng cự. Canh shorrt

Mình sẽ xem xét bán trên bearish price action từ khoảng 11000 đến 11632. Nhắm mục tiêu di chuyển trở lại 10270.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.