Chỉ số DAX DAX

DAX XETR
DAX
Chỉ số DAX XETR
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

DAX Biểu đồ

Hồ sơ

Chỉ số chứng khoán Đức DAX 40 (GER40) được giới thiệu dưới tên "DAX" vào ngày 1 tháng 7 năm 1988 bởi Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt. Chỉ số này bao gồm 40 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt dựa trên vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Giờ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt diễn ra từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều. CET. DAX40 thường được báo cáo như một chỉ số hoạt động, có nghĩa là cổ tức của các công ty được tái đầu tư.

Các Mã liên quan

Chỉ số DAX
 
   
Germany 30
 
   
Germany 40 CFD