longsonvn

VNIndex 19/3/24: Phiên liên tiếp thứ 2 giao dịch dưới MA-20

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Sau phiên giảm điểm với thanh khoản cao nhất lịch sử ngày 18/3/24, chỉ số VNINDEX đã hồi phục nhẹ đầu phiên 19/3/24, tuy nhiên không thể duy trì đến cuối ngày.

Kết thúc phiên 19/3/24, chỉ số đóng cửa tại mức giá đỏ, cũng là phiên thứ 2 liên tiếp giao dịch dưới đương trung bình MA-20.

Vì lý do này, chúng tôi cho rằng nên tiếp tục hành động phòng thủ, hạn chế mua mới, quản lý các cổ phiếu hiện có trong danh mục, nâng cao các mức giá chốt lời, dừng lỗ và tiến hành bán nếu vi phạm vào cuối phiên.

Chi tiết hơn các bạn có thể xem trong bài nhận định thị trường 19/3/24 của chúng tôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.