longsonvn

VNIndex 20/3/24: Phiên hồi phục lấy lại MA-20

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Sau phiên giảm mạnh với thanh khoản lịch sử ngày 18/3/24, chỉ số VNINDEX đã đóng cửa dưới đường trung bình MA-21 lần đầu tiên kể từ sóng tăng bắt đầu từ 25/12/23. Trong phiên 19/3/24, chỉ số hồi phục nhẹ vào đầu phiên nhưng không thể duy trì đà hồi phục đến cuối phiên, tạo thành phiên thứ 2 liên tiếp đóng cửa dưới MA-21.

Với bối cảnh này, chúng tôi đã khuyến nghị ưu tiên hành động phòng thủ, bán bớt những cổ phiếu vi phạm cắt lỗ, đồng thời nắm giữ những vị thế vẫn còn hoạt động tốt, những cổ phiếu đang có lợi nhuận cao.

Cụ thể, với danh mục chúng tôi khuyến nghị, các bạn có thể xem chi tiết trong bài nhận định về thị trường của chúng tôi ngày 19/3/24 đăng trên website Cổ phiếu tăng.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn khuyến nghị tham gia với tỷ trọng 50% một số cổ phiếu thể hiện sức mạnh tốt trong nhịp điều chỉnh như DIG (15/3/24) TCH (18/3/24) và NKG (19/3/24) - xem chi tiết ở phần Các ý tưởng liên quan bên dưới.

Trong phiên 20/3/24, chỉ số đã hồi phục mạnh mẽ hơn đóng cửa trên đường trung bình MA-21 trở lại. Điều quan trọng là những vị thế trước đó của chúng tôi không bị thua lỗ và tiếp tục hoạt động tốt, ít nhất là cho đến hiện tại. Vì vậy chúng tôi tiếp tục nắm giữ các vị thế mới này, cũng như các vị thế đã tham gia từ trước đợt điều chỉnh 18-19/3/24 mà chưa vi phạm cắt lỗ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.