TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã có cú break mạnh mẽ ra khỏi trend giảm trước đó và đã tạo 1 nến đỉnh nên sẽ ngay lập tức quay về test lại trend và khu vực hỗ trợ phía dưới ở 96.87-96.93
Đóng lệnh: đạt mục tiêu