NangSaigon8568

DXY: lực tăng yếu dần xu hướng giảm đang hình thành

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang đuối sức trên nến ngày sau 1 chuỗi ngày xanh liên tục, xu hướng điều chỉnh giảm lúc này là cần thiết và hợp lý. mục tiêu lùi về các mức hỗ trợ dưới.

Sell 98,05-98,12
Stoploss 98,25
TP1: 97,82-97,85
TP 2: 97,50-97,55
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
stoploss gần quá :))))))))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.