NangSaigon8568

DXY: lực tăng yếu dần xu hướng giảm đang hình thành

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang đuối sức trên nến ngày sau 1 chuỗi ngày xanh liên tục, xu hướng điều chỉnh giảm lúc này là cần thiết và hợp lý. mục tiêu lùi về các mức hỗ trợ dưới.

Sell 98,05-98,12
Stoploss 98,25
TP1: 97,82-97,85
TP 2: 97,50-97,55
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: stoploss gần quá :))))))))))))