FAST-TRADING

THẬN TRỌNG HAY VỘI VÀNG GIAO DỊCH DXY

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY h1 - m15

Kịch bản trước đó chúng tôi chuẩn bị đã đem lại khoảng lợi nhuận tuyệt vời với sự biến động của chỉ số đô la. Hôm nay việc tiếp tục lên kịch bản cho xu hướng daytrading lại được chuẩn bị.

H1 DXY đã xuất hiện phân kỳ dương, khả năng có sự đảo chiều nhẹ trong H1 sẽ được hình thành sớm. Thời điểm này, chúng ta cần nắm chắc mọi yếu tố cốt lõi để xác nhận khi sự tiềm ẩn rủi ro ngoài PH N TÍCH KỸ THUẬT vẫn rất lớn. Hãy sử dụng phân tích cơ bản để xác nhận nhé!

M15 DXY tạo 2 đáy rõ ràng, kết hợp yếu tố trên DXY H1 điều này sẽ tăng tăng hiệu quả khi tín hiệu được kết hợp rõ ràng.

Đến thời điểm hiện tại, cấu trúc thị trường ngắn hạn chưa rõ ràng (Chúng tôi không suy đoán một cách thiếu căn cứ). Điều này không đem lại những kịch bản cụ thể. Vì là sóng hiệu chỉnh, chúng tôi cần thêm dữ liệu để kết nạp một kế hoạch hoàn chỉnh hơn.

Chúng tôi không khuyến nghị việc giao dịch trong sóng hiệu chỉnh

(Hãy đặt câu hỏi nếu bạn chưa rõ nhé!!! )

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.