mmfxtrading

Quỹ ETF VN30

Giá xuống
HOSE:E1VFVN30   QUY ETF DCVFMVN30
Chỉ số VN-Index đã khởi đầu năm 2019 với phiên giảm điểm thứ 12/13 phiên gần nhất dù chỉ giảm nhẹ, chốt phiên giảm 0,1% vào hôm nay. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE khá khiêm tốn chỉ đạt 118 triệu USD.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn đang nằm ở trạng thái Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số chứng khoán. Ngày mai nhiều khả năng áp lực bán sẽ tiếp tục gia tăng, hỗ trợ 880 của vnindex nhiều khả năng sớm được test lại.
Giá chứng chỉ quỹ ETF vn30 hiện đang nằm ngay trên mức hỗ trợ trung hạn. Với xu hướng hiện tại thì đà giảm điểm là không tránh khỏi tuy nhiên cá nhân mình mua E1VFVN30 để đầu tư long term nên vẫn sẽ tiếp tục mua vào khi gía càng giảm :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.