DatTong

EURAUD, Euro Fx/ Australian Dollar

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Giá tạo mô hình 2 đáy, và cho giá đi lên.
- Giá đang ở trên mức cản và mức high trước đó
---> Mua
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !
Bình luận:
hình thành dạng mô hình vai đầu vai trên TF H1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Quá nhanh, quá nguy hiểm !
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.