DatTong

EURAUD, Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Dự đoán giá EURAUD trên H4
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Take profit 1/2 ! ( ~ 100pip)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
I’m sorry. My Acc was baned ! I din’t update idea.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.