PhamLocFx

Phân tích EURUSD. D1 - 17/07/2019

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định:

Nhìn qua biểu đồ khung thời gian D1 của EURUSD. Chúng ta có thể thấy vùng hỗ trợ mạnh tại : 1.11130.

Các bước sóng đã hình thành, hiện tại đang nằm ở bước sóng 4 nhưng tại đây chưa có sự tăng đễ tạo bước sóng 5. Chúng ra hãy chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều tại cản 1.11882. Nếu có sự phá vỡ mức cản mềm tại 1.11882 thì chúng ta kì vọng vùng cản mạnh phía dưới và lúc này các bước sóng sẽ bị phá vỡ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.