VTmarkets

EURUSD buy lên giá hiện tại.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD giá đang ở vùng hỗ trợ quan trọng 1.0520. Đầu ngày hôm nay có thể cặp tiền này sẽ có một nhịp hồi phục nhẹ về vùng 1.0550. Khuyến nghị buy ngắn giá hiện tại 1.0520, SL: 1.1490, TP: 1.0550

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.