VTmarkets

USD/CAD trong ngày: tiếp tục tăng.

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,3735

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 1,3735 với mục tiêu mở rộng lên 1,3810 & 1,3840.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 1,3735 có thể giảm tới 1,3705 & 1,3680.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI định hướng tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.