VTmarkets

EUR/JPY trong ngày : khi 146,24 là điểm hỗ trợ, trông chờ 148,3

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
146,24 là điểm trục của chúng tôi.

Khuyến nghị :
Khi 146,24 là điểm hỗ trợ, trông chờ 148,30.

Kịch bản thay thế:
Dưới 146,24, kỳ vọng 145,50 và 145,05.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 146,94 và 146,71)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.