VTmarkets

NZDUSD buy lên giá hiện tại.

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD h1 giá vẫn đang sideway trong biên độ rộng. Sau khi về đến vùng hỗ trợ 0.6210, hiện tại cặp tiền này đang có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại. Khuyến nghị buy lên giá hiện tại 0.6232, SL: 0.6190, TP: 0.6280

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.