VTmarkets

EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,8789.

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8672.

Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 0,8789.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8672, kỳ vọng 0,8629 và 0,8603.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 0,8708 và 0,8715)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.