Fondex

GBPJPY Daily Bull tiếp tục

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tóm tắt: Xu hướng giảm trong dài hạn vẫn giữ nguyên với các ngưỡng kháng cự gần nhất ở mức 146,80 và 149,15 và hỗ trợ tại 143,80, 142,50 và 139,90.

Thị trường bùng nổ trong tuần trước, phá vỡ ngưỡng kháng cự chính tại 143,80.
Việc thị trường tăng điểm trong ngắn hạn được kỳ vọng khi giá cố gắng phục hồi một số mặt bằng bị mất từ những tháng gần đây.

Giao dịchi: Cân nhắc mua vào khi giá giảm tới vùng hỗ trợ 143,80 - 142,50, hoặc price action giá khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.