Fondex

EURUSD Daily, chuyển sang bullish bias với cặp EURUSD

Giá lên
Fondex Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tóm tắt: Ngưỡng hỗ trợ (false break) cứng tại ngưỡng hỗ trợ 1.1535, thị trường nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn về phía 1.1750 lên 1.1820 mức kháng cự quan trọng.

Giá gần đây đã phá vỡ xuống dưới 1.1535 nhưng nhanh chóng đảo chiều và đóng ở phía trên. Điều này đã tạo ra một mô hình fakey + pin bar trên biểu đồ hàng tháng, một dấu hiệu tăng giá. Giá đã từng đảo chiều xuống dưới ở mức 1.1750 và có khả năng sẽ test lại mức 1.1535 điểm trước khi tiếp tục tiến thêm một đợt tăng điểm nữa.

Ý tưởng giao dịch: Hãy mua khoảng 1.1535 và 1.1620, và hold tới giá cao hơn tới mức 1.1750 đến 1.1820 hoặc thậm chí cao hơn hoặc chờ tín hiệu price action để tìm điểm mua.
Giao dịch đang hoạt động:
ai vào theo điểm Fondex khuyến nghị đã lãi được tầm 60 pips rồi nhé :D
Bình luận:
Có thể thấy lại có hình thành 1 bullish fakey tại khung daily, mình nghĩ là có thể yên tâm hold lệnh long. Hiện đã được khoảng hơn 100 pips
Bình luận:
giá quay lại vùng hỗ trợ ai đã thoát có thể vào lại, ai đang có lệnh mà muốn vào thêm có thể vào
Bình luận:
Mọi người có thể đợi TP hoặc chốt lời gần kháng cự. Chắc mình sẽ chốt luôn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.